Konkurs na Pawilon Polski EXPO 2015 2014Klient: PAIiIZ

Konkurs na Pawilon Polski EXPO 2015 - 1
Konkurs na Pawilon Polski EXPO 2015 - 2
Konkurs na Pawilon Polski EXPO 2015 - 3
Konkurs na Pawilon Polski EXPO 2015 - 4
Konkurs na Pawilon Polski EXPO 2015 - 5