Budowa LPP

Kilka zdjęć z budowy siedziby LPP w Gdańsku. Widać już jak prezentować się będą ściany o zróżnicowanych fakturach. Rysują się też pagórkowate formy ukształtowania terenu. Obsypane ziemią i pokryte roślinnością będą miejscem odpoczynku dla pracowników kampusu. Warto zwrócić uwagę na niewielki parterowy budynek – to testowy model w skali 1:1. 

Fot. Maria Mermer

2020-05-26