Tomasz Napieralski

arch. - w 1995 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracuje w JEMS od 2004 roku. Brał udział w projektach: Platinium, Centrum Zdrowia Dziecka, Ambasada RP w Berlinie.

Maciej Rydz

arch. – w 2003 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracuje w JEMS od 2006 roku. Od 2016 prowadzi zajęcia na Politechnice Warszawskiej. Prowadził m.in. projekty: Browary Warszawskie, Wydział Psychologii UW, Planeta Lem w Krakowie, Akademia Muzyczna w Katowicach, Młode Miasto Stocznia w Gdańsku

Olgierd Jagiełło

architekt – urodził się w 1947 roku w Warszawie. W 1971 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, a w 1979 roku Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1974-1979 i 1984-1985 prowadził zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1984-1988 prowadził wspólnie z Jerzym Szczepanikiem-Dzikowskim pracownię autorską w ramach Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Od 1988 roku współzałożyciel i wspólnik w JEMS Architekci. Laureat Honorowej Nagrody SARP (2002).

Marek Moskal

architekt – urodził się w Radymnie w 1966 roku. W 1991 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1990-1992 asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1993-1999 projektant w Atelier d’Architecture Paczowski et Fritsch w Luksemburgu. Od 1999 roku współpracownik, a od 2006 partner i następnie wspólnik w JEMS Architekci. Współtworzy Zarząd Biura JEMS Architekci. 

 

Wojciech Zych

ekonomista – urodził się w 1950 roku w Milanówku, absolwent SGPiS. Od 1979 do 1983 roku dyrektor oddziału warszawskiego w Zakładach Artystycznych Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1983-1984 dyrektor oddziału warszawskiego PP Sztuka Polska, od 1984 do 1989 roku prezes Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Od 1989 roku współzałożyciel i prezes JEMS Architekci. Współtworzy Zarząd Biura JEMS Architekci. 

Paweł Majkusiak

architekt – urodził się w 1971 roku w Radomiu. W 1998 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1996 roku współpracownik, a od 2003 roku partner i następnie wspólnik w JEMS Architekci. Współtworzy Zarząd Biura JEMS Architekci. 

Marcin Sadowski

architekt – urodził się w 1965 roku w Warszawie. W 1992 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1992-1993. Od 1993 roku pracownik, a od roku 1996 partner i wspólnik w JEMS Architekci. Od 2008 roku prowadzi zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Laureat Honorowej Nagrody SARP (2002).

Andrzej Sidorowicz

architekt – urodził się w Baniach Mazurskich w 1963 roku. W 1998 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1990 roku współpracownik, a od 2003 roku partner i następnie wspólnik w JEMS Architekci. Współtworzy Zarząd Biura JEMS Architekci. 

Jerzy Szczepanik-Dzikowski

architekt – urodził się w 1945 roku w Lublinie. W 1972 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1984-1987 Prezes Oddziału Warszawskiego SARP. W latach 1984-1989 prowadził wspólnie z Olgierdem Jagiełło pracownię autorską w ramach Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Od 1988 roku współzałożyciel i wspólnik w JEMS Architekci. Sekretarz Krajowej Izby Architektów w latach 2001-2005. Od 2010 roku promotor prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Lubelskiej. Laureat Honorowej Nagrody SARP (2002).

Maciej Miłobędzki

architekt – urodził się w 1959 roku w Warszawie. W 1985 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1984-1988 pracował w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Od 1988 roku współzałożyciel i wspólnik w JEMS Architekci. Od 2004 promotor prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Od 2008 roku prowadzi zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Laureat Honorowej Nagrody SARP (2002).