Praktyki Studenckie w JEMS

Zapraszamy na wakacyjne praktyki studenckie w JEMS.

Poniżej krótka lista wymagań, które powinni spełniać kandydaci:

- ukończony 3 rok studiów na Wydziale Architektury

- portfolio - w formacie PDF o rozmiarze do 2mb, plik prosimy zapisać według wzoru: "nazwisko_imie.pdf"

UWAGA. Prosimy o przedstawienie w portfolio tylko swojego dorobku studenckiego – prace semestralne, konkursowe i dyplomowe. Prosimy nie umieszczać w portfolio prac wykonanych w innych biurach architektonicznych.

- minimalny czas trwania praktyki to 2 miesiące

- znajomość oprogramowania Revit oraz Sketchup

- w treści maila prosimy o umieszczenie krótkiego CV (doświadczenie, edukacja, znajomość oprogramowania)

- dla osób, które odbędą praktykę w JEMS, przewidujemy wynagrodzenie

- termin zgłoszeń do 23 czerwca na adres praktyki@jems.pl

- do wybranych osób odezwiemy się do końca czerwca.

Praktyki Studenckie w JEMS
2023-06-14