Warstwy. Wystawa JEMS w Architektur Galerie Berlin

W obliczu współczesnych procesów gospodarczych, społeczno – politycznych, zmian
środowiskowych, praktyka architektoniczna w coraz większym stopniu uzależnia się od zewnętrznych
uwarunkowań, standardów, procedur. Oznacza to, że jednocześnie zanika klasyczne rozumienie
architektury jako sztuki budowania, tworzenia trwałych, prostych, ponadczasowych i uniwersalnych
obiektów. Kultura zamieszkiwania łącząca w niepodzielny sposób zagadnienia użytkowe,
środowiskowe, znajomość technik, pracy z materiałami i zagadnienia formy zostaje zastąpiona
systemowymi rozwiązaniami uzależnionymi od złożonych specjalistycznych technik, norm, zabiegów
organizacyjnych i dostarczanej z zewnątrz energii.


Na tym tle warszawskie biuro JEMS Architekci prezentuje na swojej wystawie 6 własnych projektów, w których nacisk położono na trwałość, otwartość i wieloplanowość. Aby osiągnąć te cechy, JEMS
często pracuje z "warstwami", które w zależności od zadania projektowego odnoszą się do różnych zagadnień (budowy formy, kulturowych, programowych, materiałowych, percepcyjnych,
klimatycznych). Ich potencjał w kontekście zrównoważonej i integralnej w wielu wymiarach
architektury, jest zilustrowany na wystawie za pomocą następujących tematów:


- Warstwy jako fizyczny (powierzchnie, ściany, pomieszczenia) i idealny budulec (atmosfera).
- Warstwy jako rozszerzenie, wieloplanowych, otwartych granic między wnętrzem a zewnętrzem.
- Warstwy jako podstawa sekwencjonowania różnych klimatycznych stref budowli.
- Warstwy jako cecha złożonej, a jednocześnie integralnej, całościowej wizji architektury.
- Warstwy dostępności, relacyjny, ludzki wymiar architektury.


Wystawa odbędzie się w dniach 3 listopada – 9 grudnia 2023 w Architektur Galerie Berlin, przy Karl
Marx Allee 96.
Więcej informacji na stronie galerii:
https://en.architekturgalerieberlin.de/exhibitions/jems-architekci/

2023-11-03