Wystawa Tomasz Trzupka z okazji 30‑lecia

Wystawa malarstwa Tomasza Trzupka z okazji 30-lecia JEMS Architekci.

Obrazy Tomasza Trzupka, malarza i architekta,  związanego od 2016 roku z JEMS, są pracą badawczą i eksperymentem mającym na celu poszukiwanie esencji architektonicznej, spójności przejawiającej się w interpretowanych pracach biura
z ostatnich dekad. Za pomocą spójnego malarskiego języka, Trzupek w kilkudziesięciu obrazach ilustruje charakter projektów pracowni JEMS.

22.03 – 4.04.2019

Marzyciele i Rzemieślnicy

Wystawa Tomasz Trzupka z okazji 30-lecia
2019-03-24