19. Dzielnica

Rok2009
KlientPro-Urba

Warszawa jest miastem głęboko podzielonym terenami postindustrialnymi. Największy, wcinający się od zachodu aż do samego centrum miasta ma ponad 600 hektarów. Tereny te są w Warszawie od wielu lat objęte kolejnymi studiami urbanistycznymi, planami miejscowymi, konkursami. 19 Dzielnica jest pierwszym tak dużym obszarem w tym rejonie który zostaje przywrócony miastu. Dawne zakłady Waryńskiego, położone na prawie 7ha działce, stają się pierwszym fragmentem nowej dzielnicy.
Założenia planu regulacyjnego opierają się na tradycyjnych zasadach budowania miast: zabudowie kwartałowej z wyraźnym podziałem przestrzeni na otwartą, ogólnodostępną ulic i placów oraz półprywatną wewnętrznych dziedzińców. Podstawową osią założenia są dwa place publiczne położone przy dwóch głównych ulicach, połączone ze sobą pieszym pasażem. Wysokość budynków jest zróżnicowana: najwyższa wzdłuż głównych ulic, z dominantami przy placach, obniża się ku pieszemu wewnętrznemu pasażowi. Wszystkie tereny, poza wewnętrznymi dziedzińcami, są ogólnodostępne.

 

 

 

 

19. Dzielnica 19. Dzielnica 19. Dzielnica
19. Dzielnica
19. Dzielnica
19. Dzielnica 19. Dzielnica 19. Dzielnica