Agora

Architektura tego budynku miała stać się wyrazem firmy młodej, otwartej, nowoczesnej i przyjaznej, miejscem dyskusji i wymiany myśli. Realizacji tego celu podporządkowano formułę architektoniczną: otwartą wielokierunkową strukturę planów i przekrojów.
Chaos otoczenia skłonił projektantów do poszukiwania form jednoznacznych, porządkujących przestrzeń miejską. Jednoczesne dążenie do otwarcia na światło dzienne i zieleń dało asumpt do tworzenia wnętrz ogrodowych w ramach wewnętrznej struktury budynku. W rezultacie budynek z dystansu wydaje się być skomponowany z dwóch zwartych brył, z bliska staje się trójwymiarowy.
Wieloplanowe, delikatne elewacje, lekkie zdwojone stalowe słupy konstrukcji, rytmy indywidualnie zaprojektowanych sufitów i oświetlenia, faktury posadzek służą uzyskaniu jednorodnej w wyrazie przestrzeni przenikających się wnętrz i zewnętrznych tarasów-ogrodów, przestrzeni nie zdominowanej silnie zdefiniowanymi formami architektonicznymi.
Charakter budynku współtworzą rozmaite funkcje społeczne: kantyna, kawiarnia, biblioteka sale konferencyjne czy pomieszczenia sportowe, wszystkie umieszczone na parterze wzdłuż wydłużonego hallu – wewnętrznej ulicy, łączącej dwa przeciwlegle położone wejścia do budynku. Rodzaj portyku usytuowanego wzdłuż tej ulicy jest w istocie odwróceniem zasady funkcjonowania klasycznych kolumnad, ażurową ścianą kulisową, podkreśla ruch wzdłuż budynku nie będąc jedynie frontonem przez który wchodzi się do wnętrza.
Silnie zaznaczają swoją obecność w AGORZE naturalne, niczym nie wykańczane materiały: drewno, stal ocynkowana, beton. Ich faktury, zapach, patynujące się z czasem powierzchnie tworzą świat realny zwrócony ku ludziom zajmującym się na co dzień tworzeniem rzeczywistości medialnej. 

Rok2002
KlientAgora S.A.
Agora Agora Agora Agora Agora Agora Agora Agora Agora