Ambasada RP w Berlinie

Budynki ambasad są obecne w pejzażu miejskim w sposób szczególny. Lokalizowane w prestiżowych miejscach, oznaczone flagami krajów które reprezentują, podlegają wyjątkowej ocenie. Istotą ambasady polskiej jest kontekstualność, jednorodność zastosowanych rozwiązań, umiar i racjonalność. Budynek zlokalizowany jest w niezwykle prestiżowym i eksponowanym miejscu. Unter den Linden jest jedną z głównych osi funkcjonalnych i jednym z głównych traktów turystycznych, historycznej części miasta łączącym szereg najistotniejszych przestrzeni Berlina, skupiającym szereg obiektów publicznych. Motywem przewodnim formowania gmachu Ambasady jest relacja pomiędzy strukturą, którą tworzą rytmy fasad, słupy, siatki podciągów a strukturą przestrzeni i ważnych pomieszczeń reprezentacyjnych. Dwie „podwójne” warstwy południowej i północnej fasady, rozpięte pomiędzy sąsiednimi budynkami stanowią wydzielenie „właściwego”, prywatnego terenu ambasady. Warstwy te tworzą głęboką, trójwymiarową fasadę od strony Unter den Linden. Naprzemiennie ustawione elementy pionowe, oglądane w skrótach, dają efekt zmiennego przechodzenia ażuru w ścianę pełną w zależności od perspektywy z której fasada jest oglądana. Wewnętrzna struktura gmachu zdefiniowana jest przez układ wielu wewnętrznych dziedzińców na które otwierają się przestrzenie reprezentacyjne ambasady, na wyższych piętrach pokoje biurowe. Proponowane rozwiązania są próbą osiągnięcia równowagi pomiędzy ekspresją i wyrazistością budowli o silnie zdefiniowanej formie, a właściwą obecnością w określonym kontekście. Reprezentacyjność winna być obrazem jakości przestrzeni, architektury, jej skali. Polskość ma być przede wszystkim manifestowana w jej wrażliwości i stosowności.

LokalizacjaBerlin
Rok2012
Powierzchnia10 000 m2
KlientMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Ambasada RP w Berlinie Ambasada RP w Berlinie Ambasada RP w Berlinie Ambasada RP w Berlinie Ambasada RP w Berlinie Ambasada RP w Berlinie Ambasada RP w Berlinie