Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie

Rzadko udaje się zobaczyć w środku miasta cały dom. Idąc wąską ulicą zazwyczaj oglądamy z bliska witryny sklepowe, wejścia, portale, reklamy, czasem ornamenty i rzeźby znajdujące się w poziomie wzroku przechodnia – mniej więcej do wysokości gzymsu nad parterem. Dopiero kiedy znajdujemy się w większej przestrzeni – na placu, na zamknięciu osi widokowej lub w innej otwartej przestrzeni zaczynamy zauważać resztę budynku – attyki, kształty dachu i zwieńczenia. Są one najważniejsze, bo determinują jego charakter i sylwetkę. Reszta bryły, zazwyczaj powtarzalna fasada pomiędzy parterem i zwieńczeniem, staje się mniej ważna – stanowi ona zaledwie „wypełnienie” pomiędzy najbardziej atrakcyjnymi elementami. Trochę jak w górach: najpierw oglądamy kwiaty, trawy, kamienie, pnie drzew znajdujące się w poziomie wzroku, a zaraz później szukamy grani i szczytów, które tworzą rysunek horyzontu. 

Fasady „Biura przy Warzelni” zostały zaprojektowane podobnie. Cokół i część parterowa zostały rozrzeźbione i bogato udekorowane (bo są oglądane z bliska), powyżej – powtarzalna modularna fasada biurowa (po niej prześlizguje się wzrok) i na szczycie powyginane w zygzak światłocieniowe zwieńczenie stanowiące kilkukondygnacyjną attykę. Modularne zasady kształtowania fasad w budynkach biurowych sprawiły, że najbardziej optymalną formułą kształtowania elewacji stała się wielkoprzestrzenna, porządkująca „krata”, w której otwierane, nieznacznie wklęsłe elementy okienne podkreślają tektonikę budynku. Poziome pasy fasady wykończone są okładzinami szklanymi. Nieznaczne obrócenie pionowych elementów attyki dodaje fasadzie głębi, dodatkowej zmienności i światłocienia. Ukształtowanie projektowanego budynku biurowego wynika z przyjętej koncepcji urbanistycznej, zapisów planu i warunków oświetlenia sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej. Budynek uzupełnia dominantę urbanistyczną, stanowiącą Bramę Browarów. Wejścia do budynku zostały podkreślone jedno i dwu kondygnacyjnymi podcieniami. Na poziomie zaadoptowanych piwnic wejścia do lokali usługowych w południowej fasadzie stanowią pierzeję Placu przed Piwnicami Leżakowni. Na zlokalizowany na Piwnicach „półdziki” ogród otwierają się widoki z każdej kondygnacji biurowej.

Podstawową funkcją budynku są biura, jednak na parterze, prawie w całości, udało się zaprojektować przestrzenie usługowe z barami, restauracjami, a nawet z browarem (genius loci miejsca) podtrzymującym tradycję warzenia w tym miejscu piwa. Budynek powstał wokół zabytkowych Piwnic Leżakowni w sąsiedztwie historycznego budynku Warzelni. Lokale usługowe w parterach łączą się na poziomie parteru i podziemia z powierzchnią tych zabytkowych obiektów tworząc w poziomie terenu Food Hall oraz swoisty labirynt łączący lokale gastronomiczne o bardzo zróżnicowanej ofercie. Sąsiedztwo zabytków stało się pretekstem do poszukiwania w projektowanym, współczesnym budynku elementów korespondujących i prowadzących dialog z ornamentyką i tektoniką historycznych obiektów. Stąd w przejściach bramowych (w miejscach ciągów urbanistycznych) zaprojektowano koronkowe, współczesne podniebienia sufitów przypominające zwieńczenie kolebek Piwnic Leżakowni.

fot. Nate Cook, Juliusz Sokołowski

LokalizacjaWarszawa
Rok2021
KlientEcho Investment
Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie
Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie
Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie
Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie
Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie
Biura przy Warzelni | Browary Warszawskie