Cristal Park

Ze względu na lokalizację (sąsiedztwo otwartego parkingu wielo­poziomowego i linii kolejowej) budynek zaprojektowano jako układ trzech brył połączonych przeszklonymi transparentnymi łącznika­mi. Układ ten realizuje zasadę otwierania przestrzeni biurowych (w możliwie największym zakresie) do wnętrz tj. do kameralnych zielonych dziedzińców dodatkowo osłoniętych delikatnymi drzewa­mi (brzozy, glediczje). Zróżnicowano głębokość poszczególnych skrzydeł uzy­skując dynamiczną bryłę i optymalizując warunki doświetlenia biur. Na krańcach traktów biurowych od strony wschodniej i zachodniej (strony najbardziej eksponowane na poziome światło słoneczne) zaprojektowano konstrukcję ze stalowych lin służącą jako stelaż dla roślin pnących i pełniącą funkcję zacieniającą.

Rok2009
KlientYareal polska sp. z o. o.
Cristal Park Cristal Park Cristal Park Cristal Park