Konkurs na Ratusz w Bydgoszczy

Nowy budynek ratusza, jego organizacja wewnętrzna oparta jest na śladzie trzech stojących kiedyś w tym miejscu kamienic. Od strony ulicy Niedźwiedziej, kontur pierwszej kamienicy wypełnia budynek biurowy, obrys kamienicy środkowej wyznacza hol wielofunkcyjny z główną klatką schodową, ślad trzeciej kamienicy to znowu budynek biurowy wraz z salami konferencyjnymi. Muzeum wypełnia miejsce po czwartej kamienicy od strony ulicy Farnej. Część bloku przyrynkowego w obrysie starego kościoła pozostawiono niezabudowaną.
Zakładamy odsłonięcie ruin świątyni i zasygnalizowanie wyrwy w zabudowie za pomocą ażurowych ścian nowoprojektowanych domów. Pustkę po kościele przecina drewniana kładka którą można dostać się do starego budynku ratusza. Pomnik - ruina wtapia się w życie rynku, stając się charakterystycznym elementem krajobrazu, rozpoznawalnym miejscem spotkań, rozmów, świadcząc przy tym o wydarzeniach z przeszłości.

Rok2009
Konkurs na Ratusz w Bydgoszczy