Konkurs na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia jest kolejnym obiektem, będącym przedmiotem konkursu, zlokalizowanym w regionie Spodka i osi prowadzącej do Muzeum Śląskiego. Dokonania dwóch poprzednich konkursów i sam „Spodek” wyznaczają wyraźny trend formowania przestrzeni publicznych i ich relacji do projektowanej zabudowy. Prezentowany projekt odzwierciedla akceptację dla dotychczas przyjętej formuły zorganizowania kompozycyjnej „Osi” i kreuje na niej kolejny obiekt – plac i gmach. Powstaje w ten sposób ciąg trzech wielkoskalowych placów - obiektów o wyraźnie zdefiniowanej funkcji podobnie formowanych lecz różnych – przejście od placu - niecki przed Spodkiem flankowanego zabudową, poprzez plac nieckę z po-kaźną kubaturą Gmachu aż do placu - platformy z niewielkimi lecz licznymi obiektami Muzeum. Tak stopniowane przejście odpowiada zmienności formy zabudowy – od wielkoskalowej zabudowy „Spodka”, Centrum Konferencyjnego i DOKP po rozdrobnioną w skali zabudowę Muzeum aż do zespołu zieleni ciągnącego się za Muzeum wzdłuż ulicy Warszawskiej.
Plac i Gmach tworzą jedność. Plac – niecka o skłonach nachylonych ku wejściu do Gmachu i jego publicznym przestrzeniom stawia je niejako w samym centrum. Gmach, swymi publicznym przestrzeniami otwiera się przede wszystkim na Plac nadając jego części położonej przed wejściem do Gmachu szczególnie uprzywilejowany charakter. Bazaltowy skłon placu – strefa przed wejściem do Gmachu – stanowi jednorodną ciemnoszarą płaszczyznę. Jej gładkości przeciwstawiają się „chropawe” pozostałe trzy skłony placu, gdzie dominującą posadzką jest czarny grys bazaltowy przenikający się z bazaltowymi płytami wszędzie tam, gdzie wymaga tego intensywność pieszego ruchu. Wysypane czarnym grysem skłony placu nie są czarne; w widokach prosto-padłych do ich nachylenia dominująca będzie niska zieleń traw rosnących w przecinających skłony podłużnych kwaterach z silnie wertykalnymi brzozami, których biało czarne pnie, wraz z fa-sadą Gmachu, tworzyć mają rodzaj przestrzennej, transparentnej obudowy, flankującej go z trzech stron.

 

Rok2008
KlientUrząd Miasta Katowice
Konkurs na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Konkurs na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Konkurs na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Konkurs na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach