P4

W przekształcającej się w dzielnicę biznesową przemysłowej strefie warszawskiego Służewca, powstaje zespół budynków P4.

Kompleks tworzą łącznie cztery budynki, dwa wyższe 7-kondygnacyjne i dwa niższe 4-kondygnacje. Obiekty od strony ulicy posiadają prostopadłościenną formę i tworzą pierzeję ulicy, a bryła budynków usytuowanych w głębi ma formę o układzie tarasowym, kaskadowo obniżając się ku ziemi. Tarasy dają możliwość wprowadzenia w tkankę miejską dodatkowej zieleni. Wyrazistymi elementami budynków, nadającymi im charakter są słupy w kształcie litery V i masywne podciągi. Konstrukcja opierająca się na systemie żelbetowych ram, odwołuje się do industrialnej przeszłości Służewca Przemysłowego. Program Użytkowy założenia ewoluował od  zespołu biurowego z serwerownią do hotelu i apartamentów. Elastyczność funkcjonalną projekt zawdzięcza wyrazistej i uporządkowanej strukturze przestrzennej, będącej przeciwieństwem neutralnych „otwartych planów”.

Rok2018
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4