Pixel

Zespół będzie się składał z 5 budynków, 7 kondygnacyjnych. Budynki stworzą uporządkowaną kompozycję prostych brył, zróżnicowanych pod względem długości i szerokości. Takie ustawienie zabudowy na działce, z jednej strony wytwarza zwarte i neutralne pierzeje ulic Grunwaldzkiej i Babimojskiej, a z drugiej strony - tworzy wewnętrzną, zindywidualizowaną przestrzeń, która jest również obecna w pierzei ulicy poprzez szerokie otwarcia między budynkami. Idea ta została dodatkowo podkreślona przez elewacje budynków: od strony zewnętrznej fasady są uspokojo­ne, stosunkowo neutralne z lekko uskakującymi piętrami, zaś od strony wewnętrznej zostały zaprojektowane głębokie 2-kondygna­cyjne loggie, rozdrabniając bryłę budynków co kształtuje bardziej kameralny klimat założenia. Przed każdym z budynków wydzielono małe place, które mogą stanowić miejsca do nieformalnych spotkań.

Rok2018
Powierzchnia99 300 m2
KlientGarvest Real Estate Cooperatief
Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel