TBS Banacha

Skrzyżowanie ulic: Banacha i Grójeckiej – jeden z głównych węzłów komunikacyjnych tej części miasta to rejon niezwykle atrakcyjny pod względem inwestycyjnym. Doskonale położona działka, widoczna jest zarówno z bliskich jak i dalekich perspektyw.
W projekcie położono nacisk na wzajemne  relacje pomiędzy projektowanym budynkiem, a zabudową  sąsiedztwa, oraz konieczność zapewnienia odpowiednich połączeń komunikacyjnych pomiędzy pasażem pieszym wzdłuż ulicy Grójeckiej i przejściem do budynku biblioteki i hal Banacha. Planem zagospodarowania  objęto także tereny sąsiadujące z działką od strony południowej, na której w chwili obecnej znajdują się hale  i targowisko.
U zbiegu ulic Banacha i Grójeckiej zaprojektowano najwyższą część budynku, która stanowić będzie dominantę przestrzenną zamykającą perspektywę ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 – Banacha i kierunku wyznaczonego przez przebieg ulicy Grójeckiej. Budynek utrzymując w niższych kondygnacjach pierzeję ulicy,  poprzez obniżenia i zaklęśnięcia w elewacji zachodniej nawiązuje do - charakterystycznego dla tego miejsca - wertykalnego charakteru elewacji budynków istniejących po wschodniej stronie ulicy Grójeckiej. Takie ukształtowanie bryły pozwala także na korzystniejsze położenie ścian z mieszkaniami w stosunku do hałaśliwej ulicy ograniczając ilość mieszkań skierowanych w tę stronę. Nie mniej ważna z punktu widzenia odbioru budynków jest elewacja wschodnia. Widziana z dalekich perspektyw i najazdu od strony ulicy Banacha jest równoważną – w sensie swojego znaczenia i odbioru z fasadami frontowymi od ulic Banacha i Grójeckiej. Z tego też powodu zdecydowano się na homogeniczne w swojej grafice i tektonice rozwiązania. Bryłowy charakter przyjętej koncepcji przestrzennej podkreślony został przez powtarzający się rytym otworów okiennych i loggi.

Rok2009
TBS Banacha