Wilanowska

Powstały na podłużnej, typowej dla parcelacji rolnej działce zespół mieszkaniowy zbudowany jest wzdłuż dwóch pieszych uliczek łączących ciągłą linię zabudowy ulicy Wilanowskiej z terenami zielonymi położonymi nad ciekiem wodnym. Nieregularny układ usytuowania fasad uliczek, złożonych z pięciopię­trowych domów wydobywa mieniące się rytmy ustawionych pod różnym kątem pionowych drewnianych żaluzji, będących znakiem rozpoznawczym zespołu i zapewniających mieszkańcom poczucie prywatności.

Rok2014
Powierzchnia24 500 m2
KlientRogowski Developement
Wilanowska Wilanowska Wilanowska Wilanowska Wilanowska Wilanowska