Konkurs na Wydział Psychologii UW

Projekt jest próbą stworzenia ciągle ewoluujących przestrzeni wymiany doświadczeń, przebiegających na różnych poziomach, z różną intensywnością, miejsc formalnych i nieformalnych spotkań. Taki schemat, w odróżnieniu od klasycznych szkół musi zakładać bardziej zdecentralizowaną strukturę, która operuje sekwencjami czytelnie powiązanych ze sobą wnętrz, miejsc o przyjaznej skali, ogniskujących wokół siebie przestrzenie do pracy i nauki. Wnętrza te to przede wszystkim kameralne, dwukondygnacyjne hole/atria, tworzące kaskadowo ukształtowaną przestrzeń ułatwiającą orientację w budynku.

Architektoniczna formuła budynku dla kognitywistów i psychologów kładzie nacisk na wartości poznawcze, percepcyjne. Projekt eksponuje potrzebę świadomego, pogłębionego, niemal symbiotycznego użytkowania budowli, decydowania o klimacie jego wnętrz, współuczestnictwa w ciągłym przystosowywaniu jego struktury do zmieniających się potrzeb. Odwołując się do doświadczenia naszych zmysłów, świadomych i podświadomych indywidualnych i zbiorowych decyzji często podejmowanych w małej, jednostkowej skali szkoła ma być alternatywą dla systemowego, zcentralizowanego, generowanego przez normy, czujniki i programatory zarządzania, odciętym od otoczenia obiektem.

Rok2017
KlientUniwersytet Warszawski
Konkurs na Wydział Psychologii UW Konkurs na Wydział Psychologii UW Konkurs na Wydział Psychologii UW Konkurs na Wydział Psychologii UW Konkurs na Wydział Psychologii UW Konkurs na Wydział Psychologii UW Konkurs na Wydział Psychologii UW Konkurs na Wydział Psychologii UW Konkurs na Wydział Psychologii UW