Mennica

Tektonika nakładających się płyt miała na celu nadanie temu biurowemu budynkowi strzelistość i wielkomiejskiego charakteru. Pionowe, jednorodne podziały elewacji wprowadzono dla podkreślenia przyjętych zasad kompozycyjnych odwołujących się do sprawdzonych wzorców metropolitalnej architektury.

Rok2012
Mennica Mennica