Mokotów Business Park

Mokotów Business Park powstał w wyniku przekształcenia terenów przemysłowych dawnej fabryki półprzewodników w kompleks zabudowy biurowej z pełnym zapleczem usług towarzyszących. Realizacja całości założenia była przeprowadzona etapami poczynając od modernizacji istniejącej zabudowy a kończąc na realizacji nowych budynków. Z czasem realizację uzupełniły nowe grupy biurowców zlokalizowane wzdłuż sąsiednich ulic: Platinium, Topaz, Nefryt.

Rok2004
Mokotów Business Park Mokotów Business Park Mokotów Business Park Mokotów Business Park Mokotów Business Park