Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie

Budynek „Apartamenty przy Warzelni” jest zwornikiem kompozycji urbanistycznej Browarów Warszawskich. Centralne położenie obiektu, przy najważniejszych ciągach komunikacyjnych i przestrzeniach publicznych zespołu, czyni z niego dominantę przestrzenną i ikonę całego kompleksu.

Zaproponowany przebieg linii zabudowy wynika bezpośrednio z zapisów planu zagospodarowania, od strony północnej domykając pierzeję ulicy i tworząc wnętrze urbanistyczne o charakterystycznej dla Warszawy skali. Uskakująca od strony południowej bryła budynku ukierunkowuje natomiast osie widokowe na zabytkową fasadę Laboratorium i Warzelnię. Zaprojektowane w parterach usługi i wyłożone lustrzanymi panelami przejście łączące najważniejsze elementy przestrzenne całego kompleksu, nadają obiektowi i jego otoczeniu miejski charakter. Jest to obiekt wolnostojący – nie posiada przydomowych ogródków, wobec czego przestrzeń wokół niego jest ogólnodostępna. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się trzy place o zróżnicowanym charakterze – kameralny placyk miejski po drugiej stronie ulicy, zielony plac za budynkiem Warzelni i tzw. Plac Centralny, obecnie w budowie, na którym oprócz zieleni znajdzie się fontanna i miejsce na działania artystyczne.

Nowy budynek powstał w miejscu dawnej słodowni Browarów Warszawskich. Ten charakterystyczny, przemysłowy obiekt stał się formalnym punktem odniesienia dla projektowanej zabudowy, która w myśl planu powtarza jego uskokowy obrys od strony południowej i formułę najwyższych, węższych od pozostałej części budynku elewacji. Szerokość obiektu oglądanego z Rynku Browarów odpowiada szerokości zabytkowej Warzelni. O charakterze budynku decyduje w dużej mierze jego elewacja wykonana z rozwieranych paneli-okiennic, wypełnionych siatką aluminiową w kolorze miedzianym. Rozwiązania fasadowe są ukłonem w stronę starej zabudowy Warzelni - nie przedrzeźniają jej poprzez stosowanie identycznych form i materiałów, ale dyskretnie wchodzą z nią w dialog przez swoją surowość i kolorystykę. Możliwość manualnej (a w najwyższych kondygnacjach automatycznej) regulacji położenia tych elementów sprawia, że fasada mieni się w świetle i zmienia w zależności od preferencji mieszkańców. Żaluzje pozwalają kontrolować prywatność w mieszkaniach, a także poziom ich nasłonecznienia, chroniąc przed przegrzaniem się pomieszczeń w lecie.

W budynku znajduje się 76 mieszkań o bardzo zróżnicowanych metrażach – od kawalerek, po dwukondygnacyjne penthousy na najwyższych kondygnacjach. Wszystkie dostępne są z trzech, zaprojektowanych z niezwykłą starannością klatek schodowych. Ze względu na swoją lokalizację i charakter, a także wyjątkową formę i zastosowane w obiekcie rozwiązania technologiczne budynek ten ma szansę stać się jedną z wizytówek współczesnej Woli.

fot. Juliusz Sokołowski, Nate Cook, Maria Kot

LokalizacjaWarszawa
Rok2021
KlientEcho Investment
Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Warzelni | Browary Warszawskie