Ateńska

Zbudowany wokół prostokątnego dziedzińca dom mieszkalny. Fasada uliczna z charakterystycznymi, horyzontalnymi akcentami tarasów poprzedzielanych kostkami zewnętrznych schowków.  

Rok2000
KlientECHO INVESTMENT
Ateńska