Babka tower

Lokalizacja przy skrzyżowaniu dwóch ważnych arterii komunikacyjnych Warszawy przesądziła o charakterze budynku, którego część niższa stanowi przedłużenie pierzei ulicznych, a wyższa dominantę wysokościową przy jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych tego rejonu Warszawy. Obiekt ze względu na skrajnie wysoką intensywność zabudowy, wielofunkcyjny charakter oraz ograniczony teren budowy, należy do szczególnie skomplikowanych i jest jedną z największych inwestycji tego typu w Warszawie powstałych w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Rok2001
KlientWAN S.A. / ECHO INVESTMENT
Babka tower