Apartamenty przy Bramie | Browary Warszawskie

Położenie wzdłuż głównej ulicy i przy centralnym placu projektowanego zespołu Browarów, który ma ambicję stać się nowym centrum dynamicznie rozwijającej się warszawskiej Woli, stawia wysoko poprzeczkę zarówno względem rozwiązań przestrzennych, jak również standardu projektowanego budynku. Planowana funkcja – będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku – kompaktowych mieszkań przeznaczonych na wynajem pozwala na zastosowanie innych rozwiązań niż w konwencjonalnej zabudowie mieszkaniowej. Opracowując nasza koncepcję zastanawialiśmy się nad zagadnieniami skali i prywatności w zamieszkałym przez setki osób budynku. Próby uniknięcia charakteru mrówkowca, maszyny do mieszkania, zaowocowały rozbiciem bryły budynku na mniejsze, niezależne części. Każda z nich ma proporcje zbliżone do tradycyjnej czynszowej kamienicy – skali pozwalającej mieszkańcom na poczucie identyfikacji z miejsce zamieszkania. Hole zaprojektowane wokół rzeźbiarsko potraktowanych, otwartych biegów schodów, otoczone będą wianuszkiem mieszkań w celu uniknięcia długich, mrocznych korytarzy, kojarzącego się z niskiej klasy hotelem.

Forma i kształt zabudowy jest odpowiedzią na zapisy planu miejscowego i specyficzną funkcję, zadaną przez Inwestora. Duży kwartał, opisany przez wymagane planem miejscowym linie zabudowy, podzielony jest na mniejsze, wynikające ze struktury wewnętrznej, części. Zewnętrzne pierzeje powtarzają układ ulic i placów, podkreślając delikatne zakrzywienie ulicy Krochmalnej i kształt Rynku Browarów. Zmienne wysokości i podział pierzei na krótsze fragmenty nawiązuje do typowej zabudowy tej części Woli. W miejscu wyznaczonym przez plan miejscowy jedna z części budynku, wyciągnięta na 18 kondygnacji, tworzy lokalną dominantę wysokościową. Obrys części ogrodowej jest swobodny, nawiązując do charakteru podwórek i oficyn sąsiednich kamienic. Kształt zabudowy od strony dziedzińca, poza wymogiem zapewnienia wszystkim mieszkaniom wymaganego nasłonecznienia, dzieli ogród na mniejsze, kameralne podwórka przynależne do kolejnych sekcji budynku.

Projektowane budynki zlokalizowane są w niezwykle istotnym miejscu projektowanego zespołu Browarów Warszawskich. Elewacja budynku tworzą zarazem ścianę i dominantę Rynku Browarów z drugiej strony narożnik od ulicy Wroniej flankuje wjazd na teren Browarów. Dla podkreślenia wyjątkowości realizowanej inwestycji, ważny jest jej jednolity, spójny charakter. Zaprojektowane budynki kolorystyką, materiałami i proporcjami otworów okiennych kontynuują styl projektowanego zespołu Browarów. Detal okładziny ścian, glifów i obramień okiennych nadawać będzie jej wielkomiejski charakter. Głębokość i rysunek fasad zależą od usytuowania względem stron świata i ekspozycji na przestrzeń miejska i prywatną. Elewacje od strony ulic mają mniejszy wysięg półki i rygorystyczny podział. Ceglane ekrany, niemal równoległe do elewacji, uchylając się redukują glif i wpuszczają maksymalną ilość światła słonecznego. Przemiennie ustawiane skośne panele różnicują poszczególne budynki, nadając im zmienny charakter w zależności od kierunku patrzenia. Zabieg ten pozwoli optycznie skrócić długości elewacji od strony placu i ulic. Elewacje ogrodowe są głębsze, dzięki czemu ocieniają większe od tej strony okna. Ceglane ekrany pełnią tu funkcję parawanów kierujących wzrok i zapewniających prywatność. 

LokalizacjaWarszawa
Rok2021
KlientEcho Investment
Apartamenty przy Bramie | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Bramie | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Bramie | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Bramie | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Bramie | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Bramie | Browary Warszawskie