Plac Piłsudskiego

Przykładem naszego podejścia do historycznego otoczenia jest około 20-letnia historia projektowania i studiowania przestrzeni placu Piłsudskiego w Warszawie, która rozpoczęła się wygranym w 1988 roku konkursem na regulację placu i hotel kongresowy. Nasze studia, miały między innymi za zadanie sprowokowanie dyskusji na temat sensu odbudowy tzw. Pałacu Saskiego i przyległych kamienic. Idea odbudowy jest podtrzymywana przez kolejne ekipy samorządowej władzy, które schlebiają sentymentalnym ( choć pozbawionymi realnych odniesień do przeszłości) nastrojom części mieszkańców miasta, typowym w epoce „cywilizacji obrazkowej”. Najbardziej zaskakującym, przejmującym i inspirującym obrazem nie była tu, naszym zdaniem, wizja pastiszu dawnej zabudowy, lecz widok odsłoniętych w trakcie badań archeologicznych ruin pałacowych piwnic zestawionych z górującym nad nimi pomnikiem – grobem. W naszych projektach proponowaliśmy wykorzystanie istniejących, naturalnych różnic wysokościowych terenu pozwalających na usytuowanie ogrodu wraz z Grobem Nieznanego Żołnierza na rodzaju bastionu, utworzonego w obrysie dawnego pałacu. Grób, będący reliktem, fragmentem zrujnowanej dziewiętnastowiecznej kolumnady – prześwitu łączącego plac z ogrodem, niezwykle ekspresyjnym „świadkiem morza ruin”, uzyskałby nową, podkreślającą jego symbolikę oprawę. Sam bastion zawierający fragmenty piwnic pałacowych pełnić mógłby funkcje publiczne. Transparentna częściowo posadzka – dach nad bastionem – pozwoliłaby odkrywać ślady dawnych budowli. Zamiast kamienic tworzących szczątkową pierzeję ulicy Królewskiej i ingerujących w przestrzeń ogrodu, zakładaliśmy zbudowanie niewielkiego obiektu, odsuniętego od linii ulicy, a więc budowli typowo parkowej. Obiekt taki nawiązujący do dawnego programu ogrodowego (teatr letni, kawiarnie, pijalnie wód) stanowiłby kontrapunkt dla kościoła Wizytek zamykającego perspektywę ulicy.

Rok1988
Plac Piłsudskiego
Zobacz pozostałe urbanistyczne projekty