Port Praski

Rok2012

Port Praski to wyjątkowe miejsce w skali europejskiej. Z jednej strony niezwykle malownicze, w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, nad brzegiem doków starego portu rzecznego, otoczone unikalną zielenią łęgową. Z drugiej zaś w centrum europejskiej metro­polii na skrzyżowaniu ważnych traktów komunikacyjnych. Praski obszar przekształceń rozmiarami odpowiada centrum Warszawy. Projektowana dzielnica będzie miała bardzo różnorodny program funkcjo­nalny, na który składają się spektakularne obiekty użyteczności publicznej (Stadion Narodowy) oraz wysokiej jakości przestrzeń miejska Nowego Portu Praskiego. Razem stworzą one tak bardzo potrzebne centrum praskiej strony miasta, stanowiące przeciwwagę dla zabudowy Śródmieścia. To prawdziwe żywe miasto wzajemnie uzupełniających się funkcji - części biznesowo-handlowej, mieszkalnej, Doków oraz Nowej Pragi, a także parku nauki (Mediów). To symbioza natury ze śródmiejską, intensywną zabudową. Projekt kładzie nacisk na stworzenie charakterystycznych o przestrzeni publicznych „Starego Rynku”, bulwarów nad Wisłą, placu w Dokach.

 

 

Port Praski Port Praski Port Praski
Zobacz pozostałe urbanistyczne projekty