Konkurs na projekt Muzeum Morskiego w Szczecinie

Rok2010

Stworzenie obiektu o wyrazistej architektonicznej formule w obliczu spoczywającej na nim roli w przestrzeni miasta stała się jednym z  podstawowych założeń projektu. Jego realizacja jednak nie może abstrahować od funkcjonalnych i utylitarnych wartości.  Forma – przejrzysta i logiczna, jednoznaczna i odzwierciedlająca uwarunkowania otoczenia ma tu zasadnicze znaczenie. Równie ważna jest także struktura wewnętrzna budynku – uwypuklona w rozwiązaniach elewacji, „odsłonięciu” jego wewnętrznej konstrukcji.  Architektura przywołuje skojarzenia z bezpretensjonalnością i prostotą portowych budowli magazynowo- portowych. Sposób budowania, układy konstrukcji współtworzą w naturalny sposób charakter architektoniczny muzeum.  Delikatne , „czyste” i przejrzyste okładziny ścian zewnętrznych skontrastowane są z surowymi wielkoprzestrzennymi wnętrzami, betonowymi elementami struktury, nadając budynkowi charakter gmachu publicznego współtworząc postindustrialny wyraz przestrzeni nadwodnego bulwaru.

 

Konkurs na projekt Muzeum Morskiego w Szczecinie Konkurs na projekt Muzeum Morskiego w Szczecinie Konkurs na projekt Muzeum Morskiego w Szczecinie
Zobacz pozostałe projekty dot. użyteczności publicznej