Konkurs na renowację Elizeum

Pawilon Elizeum jest fragmentem, pozostałością założenia parkowo-pałacowego „Na Książęcem”. Właścicielem ogrodów był ks. Kazimierz Poniatowski, autorem założenia był Szymon Bogumił Zug, a wykonano je pod koniec XVIII w. Za podstawowy cel przekształceń terenu wokół budowli oraz rozbudowy Elizeum o nowy budynek Groty uznano ocalenie, przywrócenie rozwiązania historycznego, polegającego na stworzeniu sekwencji następujących po sobie charakterystycznych przestrzeni: Groty, wąskich, ciemnych korytarzy i rozświetlonej podziemnej świątyni. Efekt tajemnicy i zaskoczenia obecny w historycznym założeniu potraktowano jako największą wartość i wokół którego  zbudowano współczesny scenariusz przestrzenny. Oś wejścia do Groty, celowo usunięto z osi Latarni, tak aby nie kojarzyło się z wejściem do pawilonu Elizeum.
Pawilon Elizeum pozostawiono w kondycji, w jakiej przetrwał do czasów obecnych. Teren wokół Elizeum i Groty, zmieniony nieznacznie w stosunku do rozwiązania historycznego, przekształcono w stopniu minimalnym. Teren ten powinien funkcjonować jako przestrzeń publiczna – widownia naturalnego amfiteatru. Elementy współczesne takie jak oprawa Wejścia, Latarnia, wystrój Groty czy posadzka we wnętrzu Elizeum celowo wyodrębnione są za pomocą różnych od historycznych materiałów i faktur. Nowo wykreowana przestrzeń dedykowana została organizacji wydarzeń kulturalnych.

Rok2009
Konkurs na renowację Elizeum Konkurs na renowację Elizeum Konkurs na renowację Elizeum Konkurs na renowację Elizeum Konkurs na renowację Elizeum
Zobacz pozostałe projekty dot. użyteczności publicznej