Konkurs na Wielkie Muzeum Egipskie

Kamienne bloki – płyty tektoniczne – poprzedzielane wąskimi szczelinami, wyrastające z pustyni i zlewające się z jej powierzchnią, kryją obecne tu od tysiącleci wielkie bogactwa kultury starożytnego Egiptu. W pustkach – otwartych przestrzeniach między strukturami utworzonymi z  masywnych bloków – i wokół nich można wyznaczyć wiele dróg, które pozwalają na indywidualny wybór tras zwiedzania i scenariuszy aktywnego, odkrywczego obcowania z historią, sztuką i kulturą materialną, wielkimi minionymi cywilizacjami i ich wybitnymi badaczami. Ważnym punktem odniesienia jest tutaj woda – tak istotna dla procesów cywilizacyjnych Egiptu, a także grobowce faraonów wyłaniające się z piasków pustyni – piramidy. Napięcie – rodzaj gry między elementami pełnymi (kamiennymi) i znajdującymi się wśród nich pustkami oraz ciemnością i docierającym przez wąskie szczeliny światłem – stało się najważniejszym wyzwaniem projektu, definiując architektonikę muzeum.

Rok2004
Konkurs na Wielkie Muzeum Egipskie Konkurs na Wielkie Muzeum Egipskie Konkurs na Wielkie Muzeum Egipskie Konkurs na Wielkie Muzeum Egipskie Konkurs na Wielkie Muzeum Egipskie
Zobacz pozostałe projekty dot. użyteczności publicznej