Konkurs na nowy Supersam

Strukturę budowli tworzy układ prostopadłościanów o zróżnicowanej wysokości, poprzedzielany traktami komunikacyjnymi oraz dziedzińcami – patiami. Dwa najwyższe prostopadłościany tworzą wieżę o wysokości 90 m. Regularna siatka modularna budowli ustawiona jest na osi północ-południe, a więc kierunku ulic Puławskiej i Marszałkowskiej. Jedynie od strony placu Unii Lubelskiej i skośnego odcinka ul. Puławskiej, podłużne bloki zabudowy – wys. 25,5 m wynikające z układu siatki „przycięte” są do geometrii ulic. Układ wewnętrznych dziedzińców i pasaży dostępny jest z placu Puławskiego i ulicy Boy’a-Żeleńskiego oraz poprzez głębokie podcienia od strony placu Unii Lubelskiej i ulicy Waryńskiego. Praca konkursowa. 

Rok2007
KlientJUVENES Sp. z o.o.
Konkurs na nowy Supersam Konkurs na nowy Supersam Konkurs na nowy Supersam Konkurs na nowy Supersam