Konkurs na opracowanie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym

Rok2012
KlientGmina Kazimierz Dolny

Szkoła, w skali miasteczka jakim jest Kazimierz, oprócz misji edukacyjnej spełnia istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym, jest też jedną z głównych budowli publicznych kreujących specyficzny nastrój i charakter miejsca. 
Ideą przewodnią projektu jest stworzenie zespołu budowli, które wpisując się harmonijnie w historyczny - kulturowy pejzaż miasta będą jednocześnie tworzyły nowe jakościowo - ramy dla zróżnicowanych aktywności lokalnej społeczności, uwzględniając jej zmieniające się potrzeby i aspiracje, budowli, która „lubi” zastane otoczenie, zachowując jednak duży stopień autonomii indywidualnego wyrazu.   

Konkurs na opracowanie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym Konkurs na opracowanie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym Konkurs na opracowanie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym