Nowy Świat

Bryła  projektowanego  budynku  jest  zwarta,  klasyczna, inspirowana  wolnostojącymi  domami wypełniającymi podwórza osiedla Nowy Świat Bis przy ul. Gałczyńskiego.  Dzięki  swojej  formie  nowy  obiekt  będzie  harmonijnie osadzony w pejzażu powojennej  odbudowy Traktu Królewskiego. Elewacja budynku składa się z powtarzalnych modułów, które swoją tektoniką, skalą oraz proporcjami stanowią dopełnienie otaczającej zabudowy. Wzdłuż wschodniej elewacji prowadzi ciąg pieszy - kontynuacja ul. Gałczyńskiego. Łączy on dziedzińce budynków stojących przy ul. Nowy Świat i stanowiąc jego drugi plan. Lokale usługowe dopełniają charaktery kameralnych, zielonych podwórzy i pasażu.

Rok2013
Nowy Świat Nowy Świat Nowy Świat Nowy Świat