Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Rok2017

II nagroda w dwuetapowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji nowej siedziby oraz kampusu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach.

Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej