Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” miał na celu wyłonienie koncepcji pierwszego w Polsce wielofunkcyjnego centrum literackiego poświęconego językowi. Jego założeniem była rewitalizacja XVIII-wiecznego budynku Składu Solnego i dobudowa nowego obiektu po jego wschodniej stronie.

Główną inspiracją dla struktury kompleksu jest budynek dawnego Składu Solnego, którego układ złożony z regularnej siatki słupów i sklepień został powielony w nowej części. W ten sposób modułowe wnętrze może być dostosowywane do różnorodnych potrzeb aranżacyjnych. Charakterystycznymi elementami projektu są wysokie wieże, będące jedynym fragmentem dobudowy widocznym zza Składu Solnego, sygnalizując obecność Planety Lem w krajobrazie Krakowa. Wnętrza nowego budynku nawiązują charakterem do twórczości swojego patrona: są logiczne i matematyczne, z prostych elementów tworzą bardzo skomplikowaną rzeczywistość. Wrażenie odrealniania tworzy pofałdowane ukształtowanie podłoża – zarówno posadzki wewnątrz budynku, jak i zielonych ogrodów dookoła. „Planeta Lem” powstanie w otoczeniu zielonych bulwarów Wiślanych i w sąsiedztwie innych instytucji kultury.

LokalizacjaKraków
Rok2019
KlientKrakowskie Biuro Festiwalowe
Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem