Spectra

Biura dla kilku firm, głównie farmaceutycznych, należących do jednej grupy kapitałowej zaprojektowano pod hasłem: „biura grupy – grupa biur”. Cztery prostopadłościenne bloki mieszczące pomieszczenia biurowe wysokości 4 i 5 kondygnacji ustawiono na podium wysokiego parteru wokół wewnętrznego ogrodu – dziedzińca.  Poziom ten grupuje szereg społecznych funkcji ,dostępnych dla wszystkich użytkowników budynku, służy też komunikacji pomiędzy poszczególnymi biurami. Kamienne bloki biur przedzielone są przeszklonymi atriami: hallami windowymi i zimowymi ogrodami. Poprzez zachodnie atrium ogród wewnętrzny „spływa” kaskadą w kierunku ulicy Bobrowieckiej, tworząc rodzaj reprezentacyjnego placu wejściowego. Elewacje to dwie nakładające się trójwymiarowe siatki: z 8 cm. grubości piaskowca i grafitowego aluminium. Siatki przesunięte względem siebie w planie i przekroju tworzą mieniące się i rozedrgane płaszczyzny. Kamień eksponowany jest w trzech wymiarach, tak by nie był odbierany jedynie jako płaska okładzina ścian.

Rok2006
KlientVicar Sp. z o.o.
Spectra Spectra Spectra Spectra Spectra Spectra