Agora

Architektura tego budynku miała stać się wyrazem firmy młodej, otwartej, nowoczesnej i przyjaznej, miejscem dyskusji i wymiany myśli. Realizacji tego celu podporządkowano formułę architektoniczną: otwartą wielokierunkową strukturę planów i przekrojów.
Chaos otoczenia skłonił projektantów do poszukiwania form jednoznacznych, porządkujących przestrzeń miejską. Jednoczesne dążenie do otwarcia na światło dzienne i zieleń dało asumpt do tworzenia wnętrz ogrodowych w ramach wewnętrznej struktury budynku. W rezultacie budynek z dystansu wydaje się być skomponowany z dwóch zwartych brył, z bliska staje się trójwymiarowy.
Wieloplanowe, delikatne elewacje, lekkie zdwojone stalowe słupy konstrukcji, rytmy indywidualnie zaprojektowanych sufitów i oświetlenia, faktury posadzek służą uzyskaniu jednorodnej w wyrazie przestrzeni przenikających się wnętrz i zewnętrznych tarasów-ogrodów, przestrzeni nie zdominowanej silnie zdefiniowanymi formami architektonicznymi.
Charakter budynku współtworzą rozmaite funkcje społeczne: kantyna, kawiarnia, biblioteka sale konferencyjne czy pomieszczenia sportowe, wszystkie umieszczone na parterze wzdłuż wydłużonego hallu – wewnętrznej ulicy, łączącej dwa przeciwlegle położone wejścia do budynku. Rodzaj portyku usytuowanego wzdłuż tej ulicy jest w istocie odwróceniem zasady funkcjonowania klasycznych kolumnad, ażurową ścianą kulisową, podkreśla ruch wzdłuż budynku nie będąc jedynie frontonem przez który wchodzi się do wnętrza.
Silnie zaznaczają swoją obecność w AGORZE naturalne, niczym nie wykańczane materiały: drewno, stal ocynkowana, beton. Ich faktury, zapach, patynujące się z czasem powierzchnie tworzą świat realny zwrócony ku ludziom zajmującym się na co dzień tworzeniem rzeczywistości medialnej. 

Rok2002
KlientAgora S.A.
Agora Agora Agora Agora Agora Agora Agora Agora Agora
Zobacz pozostałe wybrane projekty