Park Wilsona

Lokalizacja działki w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego parku z dominującą od strony południowo-zachodniej, ekspozycją na zieleń, stanowi o wyjątkowości miejsca inwestycji. Park jest bez wątpienia wartość samą w sobie - jest najlepszym sąsiedztwem dla zabudowy mieszkaniowej dając jej atrakcyjne widoki, przyjazną i zdefiniowaną funkcje, również użytkowaną przez przyszłych mieszkańców planowanej zabudowy.

Analizując sąsiednią zabudowę, biorąc pod uwagę niezwykłe sąsiedztwo parku i jego starodrzewia, przyjęto zasadę budowy sześciu niezależnych (w odbiorze wizualnym) budynków, tworzących trzy podwójne pary. Każdy z budynków w części centralnej zawiera wewnętrzną klatkę i windę przynależącą do ściany zewnętrznej. Teren inwestycji staje się częścią parku, w którym ulokowany zostaje swobodny układ budynków. Przestrzeń parku „otacza” poszczególne budynki, obecność zielni nie jest przywilejem jedynie „lepszych” mieszkań z widokiem na park. Zieleń jest obecna w otoczeniu domów, towarzyszy przy wchodzeniu do hali wejściowych, ujawnia się od strony wschodniej w prześwitach pomiędzy budynkami.

Oddzielenie budynków  - wielkość rzutu w stosunku do wysokości, nadaje każdemu z nich proporcje wertykalne, zbliżone do charakteru i proporcji zabudowy najbliższego otoczenia. Pionowy układ szczelin, eksponowany trzon windy i delikatne uskoki fasady, nawiązują do tektoniki formy dwudziestowiecznych kamienic. 

Swobodna ale uporządkowana geometria planu, w przestrzeni tworzy organiczny obraz zespołu w widokach z parku, od drugiej zaś strony stanowi właściwą odpowiedź na dość przypadkową, „nie dokończoną” formę istniejącej zabudowy. Projektowane budynki wypełniają daną im przestrzeń, nie tworząc zobowiązujących pierzei i frontów.

Wklęsłe elewacje przesłonięte srebrzystymi żaluzjami budują atmosferę i wyraz architektoniczny każdego z budynków i całego założenia. Ugięte balkony – loggie, w widokach z mieszkań “obejmują“ ukazującą się zieleń, traktując okno – otwarcie, jak ujęty w  oprawę panoramiczny obraz. Ekspresyjny kształt, dając indywidualizm nowym formom, nie powoduje ich dominacji nad otoczeniem. 

LokalizacjaPoznań
Rok2018
Powierzchnia14 500 m2
KlientGarvest Real Estate
Park Wilsona
Park Wilsona
Park Wilsona
Park Wilsona
Park Wilsona
Park Wilsona
Park Wilsona
Park Wilsona
Zobacz pozostałe wybrane projekty