Pixel

Zespół będzie się składał z 5 budynków, 7 kondygnacyjnych. Budynki stworzą uporządkowaną kompozycję prostych brył, zróżnicowanych pod względem długości i szerokości. Takie ustawienie zabudowy na działce, z jednej strony wytwarza zwarte i neutralne pierzeje ulic Grunwaldzkiej i Babimojskiej, a z drugiej strony - tworzy wewnętrzną, zindywidualizowaną przestrzeń, która jest również obecna w pierzei ulicy poprzez szerokie otwarcia między budynkami. Idea ta została dodatkowo podkreślona przez elewacje budynków: od strony zewnętrznej fasady są uspokojo­ne, stosunkowo neutralne z lekko uskakującymi piętrami, zaś od strony wewnętrznej zostały zaprojektowane głębokie 2-kondygna­cyjne loggie, rozdrabniając bryłę budynków co kształtuje bardziej kameralny klimat założenia. Przed każdym z budynków wydzielono małe place, które mogą stanowić miejsca do nieformalnych spotkań.

Rok2018
Powierzchnia99 300 m2
KlientGarvest Real Estate Cooperatief
Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel
Zobacz pozostałe wybrane projekty