Generation Park

Generation Park to kompleks trzech budynków biurowych położonych przy rondzie Daszyńskiego na warszawskiej Woli.

Kompozycja urbanistyczna zakłada takie usytuowanie obiektów w kwartale, aby ich zewnętrzne, płaskie elewacje wyraźnie budowały pierzeje otaczających ulic, a wewnętrzne, ukształtowane na podobieństwo kulis, kierowały do środka zespołu. Linię zabudowy od strony ronda wycofano, uwalniając miejsce na niewielki plac, którego pierzeje tworzą fasady: wysokościowej dominanty i budynku zamykającego kwartał od strony ul. Łuckiej. Zagospodarowując plac maksymalnie wykorzystano obszar rodzimego gruntu i zaadaptowano wszystkie istniejące drzewa, pomiędzy które wkomponowano nową generację nasadzeń.

Wnętrze kompleksu stanowi ogród, którego elementy przenikają również do holi budynków. W każdym z nich rośnie drzewo, a w lobby budynku wysokościowego wykonano jedną z największych w Polsce zielonych ścian.

Wertykalne perspektywy wnętrza zespołu ogranicza meandrująca pomiędzy budynkami, horyzontalna pergola. Pod nią zaaranżowano ogólnodostępne przestrzenie stanowiące uzupełnienie funkcji parterów, np. miejsce zabaw dla dzieci, strefę umożliwiającą pracę w plenerze, a także część gastronomiczną.

Kompleks powstał ze szczególną uwagą zwróconą na aspekty ekologiczne i innowacje. Elewacje budynków zaprojektowano z myślą o efektywnym zarządzaniu bilansem energetycznym. Powierzchnie szklanych pól ograniczono do minimum, co pozwoliło na zmniejszenie wpływu klimatu zewnętrznego na wnętrze przy zachowaniu standardu przestrzeni wewnątrzbudynkowych oczekiwanego przez użytkowników współczesnych biurowców.

Piąta elewacja była przedmiotem szczególnych analiz projektowych. Podobnie jak pergola, również dachy budynków są porośnięte zielenią. Dzięki całkowitemu usunięciu instalacji z dachów, z okien sąsiednich biurowców widoczne są wyłącznie kolorowe dywany rozchodników.

Do budowy nawierzchni wokół założenia wykorzystano innowacyjny materiał - płyty chodnikowe z Tiocemetu, którego właściwości pozwalają na oczyszczanie powietrza ze szkodliwych związków.

To pierwszy projekt w historii biura, od początku (2013) i kompleksowo zrealizowany w oparciu o technologię BIM.

Rok2021
KlientSKANSKA
Generation Park
Generation Park
Generation Park
Generation Park
Generation Park
Generation Park
Generation Park
Generation Park
Generation Park