Konkurs na projekt Muzeum Guggenheima w Helsinkach

Koncepcja muzeum – centrum promocji skandynawskiej sztuki odwołuje się do artystycznej tradycji i źródeł nordyckiego dziedzictwa – jej prostoty, praktyczności, bezpośredniości, naturalności i szczerości nacechowanych dbałością i troską o otoczenie a także społeczną wrażliwością i kulturową otwartością. Budynek tworzy znak w przestrzeni ale też w świadomości. Nie ma być manifestem. Tworzy miejsce – obszar szczególnej aktywności i poszerzania zbiorowej wrażliwości. Położony na drodze z miasta do portu budynek rozpięty jest pomiędzy wodą a parkiem. Lokalizacja „na drodze” skłania do zatrzymania przechodniów w obrębie muzeum. Sprawia, że tereny przystani i portów jachtowych stanowią przedłużenie przestrzeni muzeum. Muzeum jawi się jako obiekt portowy.

Rok2014
Konkurs na projekt Muzeum Guggenheima w Helsinkach Konkurs na projekt Muzeum Guggenheima w Helsinkach Konkurs na projekt Muzeum Guggenheima w Helsinkach