Fokus Ursus

Projekty domów mieszkalnych przy ul. Posagu 7 Panien i ul. Gierdziejewskiego w Ursusie zaprojektowano w  formie kwartałów, których wewnętrzne dziedzińce służyć będą jako  ogrody dla mieszkańców. Kwartał zabudowy składa się z 12 sekcji o wysokości od 5 do 7 kondygnacji. Poszczególne sekcje poprzez przesunięcia względem siebie, zróżnicowany detal elewacyjny oraz kolorystykę stwarzają wrażenie rozdrobnionej zabudowy.


 

LokalizacjaWarszawa
Rok2026
KlientEquilis
Fokus Ursus
Fokus Ursus