Apartamenty przy Krochmalnej | Browary Warszawskie

Budynek jest współczesną kamienicą miejską. Przyjęta koncepcja skalą i formą nawiązuje do typowej dla tej części Woli zabudowy. Wzdłuż ulic Krochmalnej i Wroniej zaproponowany przebieg linii zabudowy stanowi kontynuację istniejących w sąsiedztwie – pierzei zabudowy. Podzielona na trzy części kamienica otacza wewnętrzny dziedziniec – podwórko. Pionowe ryzality od strony dziedzińca rozdzielają bryłę budynku na trzy części pozwalając tym samym na dostosowanie skali do istniejącej przy ulicy Chłodnej zabytkowej kamienicy. Wąskie, szczytowe ściany pozwalają uzyskać efekt skończonej formy pomimo, iż budynek stanowić będzie pierwszy fragment całego kwartału pomiędzy ulicami Wronia/ Krochmalna/Chłodna. Powściągliwy - „miejski”charakter zewnętrznych elewacji zbudowany jest oparciu o powtórzony na wszystkich fasadach zewnętrznych rytm podziałów okiennych z użyciem jednakowego moduł okna i loggii. Zabieg ten wzmocniony jest przez powtarzające się na elewacjach zewnętrznych pionowe kanelowanie elementów okładziny fasady wykonanej z prefabrykatów z betonu architektonicznego. Gładko szlifowane elementy wykończenie okien i wnęk loggii zestawione na zasadzie kontrastu z płaszczyznami fasady będą nawiązaniem do historycznych obramień okiennych. Elewacje od strony dziedzińca zaprojektowane zostały z użyciem większej ilości elementów drewnianych. Różnicę pomiędzy miejskim charakterem elewacji zewnętrznych i ich ogrodowym, mniej formalnym charakterem podkreślono przez zastosowanie drewnianych detali obramień okiennych. Ciepły szary kolor elewacji współgra z jasnym kolorem stolarki drewnianej.

Projektowana wzdłuż ulicy Krochmalnej zabudowa to de facto dwie niezależne funkcjonalnie kamienice. Budynki stanowiące spójną przestrzennie i architektonicznie kompozycję wyznaczać będą północną granicę zabudowy nowego Browaru. Widoczne ponad dachami pawilonów od strony ulicy. Chłodnej – nowe kwartały zabudowy to w zasadzie druga elewacja frontowa. Budynki zaprojektowane wzdłuż granicy stanowić będą północną pierzeję Placu i rynku Browarów. Elewacja od strony ulicy Krochmalnej zaprojektowana z dbałością o proporcje otworów okien. Detal okładziny ścian, glifów i obramień okiennych nadawać będzie jej wielkomiejski charakter. Zmieniający się rytm i artykulacja okien, przejścia bramowe i zaprojektowane nad nimi – wnęki balkonów, pionowe ryzality wykuszy nadwieszających się nad chodnikiem od strony ulicy , które pozwolą optycznie skrócić nieco długości elewacji od strony placu i ulic - wszystko to ma umożliwić stworzenie w tym miejscu nastroju charakterystycznego dla przestrzeni współczesnych miast. Zabudowy, która przywołując klimat i świetność zabudowy śródmiejskiej będzie stwarzać doskonałe warunki do zamieszkiwania dla nowych mieszkańców Woli.

Fasady zewnętrzne, posiadają rygorystyczny podział, a wymiary otworów nawiązują do tradycyjnych proporcji okien warszawskich kamienic. Równa, elegancka krata nakłada się na swobodniejszy, właściwy budynkom mieszkaniowym podział wynikający z funkcji pomieszczeń. Ciepły, drewniany detal wykończenia loggii i okien podkreśla mieszkalny charakter zespołu. Elewacje uliczne, widziane głównie w dużych skrótach perspektywicznych, posiadają dodatkową artykulację pionową zbudowaną z wykuszy. Elewacje podwórek mają bardziej swobodny, ogrodowy charakter. Linia zabudowy łamie się w kierunku bram wyjściowych. Ściany z drapanego tynku kontrastują z gładkimi, białymi płytami balkonów i ramek okiennych. Wnętrza ram wyznaczających podziały mieszkań wykończone są drewnem. Balkonowe łączniki umożliwiają kadrowane widoki na otaczającą zabudowę zapewniając jednocześnie lepsze przewietrzanie i nasłonecznienie podwórek.


 

LokalizacjaWarszawa
Rok2021
KlientEcho Investment
Apartamenty przy Krochmalnej | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Krochmalnej | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Krochmalnej | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Krochmalnej | Browary Warszawskie
Apartamenty przy Krochmalnej | Browary Warszawskie