Rajska

Kompleks Rajska 8, jest nowym miejscem biurowo-mieszkalnym i rewitalizacją zaniedbanego obszaru w obrębie historycznego centrum Gdańska. Tektonika budowli, artykulacja fasad, użyte materiały kreują miejski nastrój i atmosferę, poszukując istotnych związków  z położonymi tuż obok zabudowaniami Starego Miasta.

Kompleks Rajska 8 zaprojektowany jest na planie litery U, w jego skład wchodzi część mieszkaniowo-usługowa, biurowa oraz ogólnodostępny plac miejski. Dom mieszkalny posiada 6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnację podziemną. Tuż za nim, z fasadą przy ulicy Heweliusza, znajduje się budynek biurowy o łącznej wysokości 10 kondygnacji. Dzięki czerwonej elewacyjnej cegle obiekty łączą się harmonijnie zarówno ze staromiejską jak i powojenną zabudową. Okna typu porte-fenetre mocno rozświetlają wnętrza mieszkań, przywołując proporcje i artykulację okien gdańskich kamienic.

Rok2019
Powierzchnia22 000 m2
KlientApollo Rida
Rajska Rajska Rajska
Rajska
Rajska
Rajska
Rajska
Rajska
Rajska