Stocznia Drewnica

Główną ideą projektu Stoczni Drewnica jest stworzenie tętniącej życiem – nowej dzielnicy, która powstanie na styku realizowanych budynków mieszkaniowych i biurowych oraz   działających na Wyspie Ostrów i terenach Synergii – zakładów produkcyjnych i terenów Stoczniowych.  Różnorodność funkcjonalna w zakresie kształtowania koncepcji programowej jest zgodna z wyznaczonymi decyzjami planistycznymi umożliwiającymi przekształcenie obszaru, wraz z terenami sąsiadującymi z terenów przemysłowych w tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej połączone z Centrum Gdańska.

Koncepcja urbanistyczna odtwarza i podkreśla historyczny układ ciągów technologicznych  Stoczni Gdańskiej. Plan Zagospodarowania uwzględnia wszystkie istniejące na tym terenie – ulice stoczniowe: Główną, Narzędziowców, Monterów, Przy Pirsie, Kooperantów, Elektryków, Rurarzy, Niterów, Stolarzy, Malarzy. Projekt uwzględnia także przebieg ulicy Popiełuszki.

W koncepcji przewidziano zachowanie istniejących na terenie artefaktów świadczących o przemysłowym–stoczniowym charakterze tego terenu: torowiska i żurawie stoczniowe, elementy infrastruktury stoczniowej – polery, knagi, konstrukcje wsporcze.

Zieleń występuje w miejscach nieoczywistych, wypełniając przestrzenie między budynkami. Jest nawiązaniem do „przedogródków” zakładanych przez stoczniowców na terenie zakładu. Uzupełnieniem zieleni między budynkami jest park zieleni industrialnej na Pirsie Wyposażeniowym i parkami na barkach zacumowanych przy nadbrzeżu.

Na terenie Stoczni Drewnica przyjęto wysokość 30 metrów jako nieprzekraczalną dla projektowanej zabudowy. Poszczególne  budynki zostały zaprojektowane z uwzględnieniem kompozycji urbanistycznej umożliwiając tym samym stworzenie harmonijnego współistnienia zabudowy historycznej i nowoprojektowanej. 

LokalizacjaGdańsk
Rok2021
KlientSCG
Stocznia Drewnica Stocznia Drewnica Stocznia Drewnica Stocznia Drewnica Stocznia Drewnica Stocznia Drewnica Stocznia Drewnica Stocznia Drewnica
Zobacz pozostałe urbanistyczne projekty