Avangarden

Czworoboczny kwartał zabudowy zbudowany w eksponowanym miejscu nowego Wilanowa zawiera w sobie trzy wewnętrzne podwórka – ogrody połączone łamaną liną pieszego przejścia. Szczytowe ściany przeciętych o?cyn tworzą charakterystyczny kształt tego otwierającego się na zieleń pasażu. Tektonika fasad jest próbą uspokojenia, uporządkowania wieloplanowych elewacji będących odpowiedzią na szczegółowe wymogi planistyczne.

Rok2008
KlientTerra Casa S.A. – Grupo Vemusa
Avangarden
Avangarden
Avangarden